hoeveel fietsen inwoners van Nederland

Home   ›   hoeveel fietsen inwoners van Nederland

In 2021 was de fiets met ruim 25 procent van alle verplaatsingen, na de auto (als bestuurder en passagier) de meest gebruikte vervoerwijze. Een inwoner van Nederland van 6 jaar of ouder verplaatste zich dat jaar gemiddeld 232 keer met de fiets. Over het hele jaar fietste een persoon gemiddeld 979 kilometer en deed daar 92 uur over. Daarmee was de fiets goed voor bijna 10 procent van alle reizigerskilometers en bijna 22 procent van de totale reisduur van Nederlanders binnen de landsgrenzen.

Fietsen naar reismotief

De fiets werd voor ruim 70 procent gebruikt voor verplaatsingen tot 3,7 kilometer. Het vaakst – meer dan 4 op de 10 keer – werd op de fiets gestapt om boodschappen te doen en te winkelen, en voor uitgaan, sport en hobby. Het grootste deel van de kilometers werd gefietst om te toeren en te wandelen en voor het doel uitgaan, sport en hobby, namelijk samen 45 procent van alle fietskilometers. Ook de meeste tijd werd op de fiets doorgebracht voor recreatieve doeleinden zoals toeren en wandelen en uitgaan, sport en hobby. Van de ruim 15 minuten fietsen op een dag werd meer dan de helft van de tijd (51 procent) besteed aan een recreatief doel.

Gebruik van de fiets naar geslacht en leeftijd

Nederlanders van 6 jaar of ouder namen per dag gemiddeld ruim 0,6 keer de fiets om zich te verplaatsen en fietsten dagelijks gemiddeld 2,7 kilometer. Vrouwen verplaatsten zich vaker met de fiets dan mannen, gemiddeld 0,7 versus 0,6 keer per dag. Wel legden ze er dagelijks een kortere afstand mee af. Gemiddeld fietsten vrouwen 2,5 kilometer, tegen 2,9 kilometer bij mannen.

Jongeren van 12 tot 18 jaar stapten van alle leeftijdsgroepen het vaakst op de fiets, namelijk 1,3 keer per dag. Ook legden ze met gemiddeld 5,2 kilometer per dag de langste afstand af. De jongens fietsten daarbij gemiddeld bijna één kilometer meer dan de meisjes. Ouderen van 75 jaar of ouder verplaatsten zich het minst vaak met de fiets (0,4 keer). Bij de 75-plussers was het verschil tussen mannen en vrouwen in het aantal fietskilometers het grootst.  

Reisdag en maand

In het weekend werd er minder vaak op de fiets gestapt dan door de week. Vooral op zondag waren er weinig fietsverplaatsingen, namelijk gemiddeld maar half zo veel als op een doordeweekse dag. Op zaterdag en zondag werd er gemiddeld respectievelijk 2,6 en 2,2 kilometer op de fiets afgelegd, op doordeweekse dagen waren dat er rond 2,8.

Ook tussen de maanden verschilt het fietsgedrag. In januari en februari werd de fiets met bijna 0,4 keer per dag het minst vaak gebruikt en was ook het aantal fietskilometers het laagst, gemiddeld rond de 1,5 per dag. In het voorjaar en de zomer werd dagelijks een grotere afstand op de fiets afgelegd dan in de herfst en de winter.  

Deel dit bericht: